سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه های علمیه تهران 
مدرس 
1383/07/01 
1385/03/30 
تدریس ادبیات عرب و منطق 
تدریس 
دفتر قرآن و عترت حوزه قم 
مدرس 
1391/03/01 
ادامه دارد 
تفسیر و مهارت بیان تفسیر 
همکاری 
مؤسسه قرآنی تمهید 
همکار پژوهشی و مدرس 
1391/07/01 
ادامه دارد 
تفسیر و علوم قرآنی 
همکاری 
دفتر قرآن و عترت حوزه قم 
عضو کار گروه ترجمه و مفاهیم 
1391/07/01 
ادامه دارد 
ترجمه و تفسیر 
تدریس 
مؤسسه قرآنی تمهید 
مدرس 
1395/10/01 
1396/02/30 
کارگاه قواعد تفسیر تنزیلی(برای طلاب سطح 3 و 4 تخصصی تفسیر و علوم قرآن) 
تدریس 
مؤسسه آموزش عالی اجتهاد 
مدرس 
1395/10/01 
1396/02/10 
تدریس درس مبانی، مکاتب و روشهای تفسیری (برای دانشجویان کارشناسی ارشد) 
تدریس 
حوزه علمیه معصومیه 
مدرس 
1393/10/15 
1393/11/15 
علوم قرآنی آیت الله معرفت