مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علیرضا
نام خانوادگی:محمدی فرد
نخصص ها:علوم قرآنی ، تفسیر ، فلسفه

زندگی نامه

بسم الله الرحمن الرحیم
متولد 1359 هستم و در سال 1378 وارد حوزه علمیه تهران شدم.
بعد از گذراندن مقدمات به حوزه علمیه قم آمدم و در دروس فقه و اصول و علوم عقلی(فلسفه، منطق و کلام) مشغول شدم.
بعد از اتمام پایه دهم در سطح سه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی مشغول به تحصیل شدم. در سال 1392 از پایان نامه خود با عنوان «رابطه اختلاف قرائات با تحریف ناپذیری قرآن» دفاع کردم.

هم اکنون به درس خارج و نگارش رساله سطح 4 حوزه علمیه قم (با موضوع: قواعد تفسیر از دیدگاه آیت الله معرفت) بوده، رساله دکتری خود را با عنوان «پیشفرضها و الزامات تفسیر موضوعی ناظر به نظریه پردازی» در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به پایان رساندم.

اساتیدی که بیشترین بهره علمی را از درسهای ایشان در علوم عقلی و مباحث قرآنی داشتم به ترتیب زیر است:

استاد محمدحسین حشمت‌پور؛ استاد سیدحمیدرضا حسنی، دکتر موسوی، استاد عبدالکریم بهجت‌پور؛ استاد محمود رجبی؛ استاد قائمی نیا؛ استاد سید محمد کاظم طباطبایی؛ استاد علی اکبر بابایی؛ استاد احمد واعظی.