مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علیرضا
نام خانوادگی:محمدی فرد
نخصص ها:علوم قرآنی ، تفسیر ، فلسفه

زندگی نامه

بسم الله الرحمن الرحیم
متولد 1359 هستم و در سال 1378 وارد حوزه علمیه تهران شدم.
بعد از گذراندن مقدمات به حوزه علمیه قم آمدم و در دروس فقه و اصول و علوم عقلی(فلسفه، منطق و کلام) مشغول شدم.
بعد از اتمام پایه دهم در سطح سه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی مشغول به تحصیل شدم. در سال 1392 از پایان نامه خود با عنوان «رابطه اختلاف قرائات با تحریف ناپذیری قرآن» دفاع کردم.

هم اکنون به درس خارج و نگارش رساله سطح 4 حوزه علمیه قم (با موضوع: قواعد تفسیر از دیدگاه آیت الله معرفت) و پایان نامه دکتری رشته علوم قرآن و حدیث (با موضوع: پیشفرضها و الزامات تفسیر موضوعی ناظر به نظریه پردازی) در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستم.

اساتیدی که بیشترین بهره علمی را از درسهای ایشان در علوم عقلی و مباحث قرآنی داشتم به ترتیب زیر است:

استاد محمدحسین حشمت‌پور؛ استاد عبدالکریم بهجت‌پور؛ استاد محمود رجبی؛ استاد قائمی نیا؛ استاد سید محمد کاظم طباطبایی؛ استاد علی اکبر بابایی؛ استاد احمد واعظی؛ استاد فاکر میبدی؛ استاد سیدرضا مؤدب؛ استاد نقی‌پورفر.