تحلیل روش شناختی کتاب مدخل التفسیر، آیت الله فاضل لنکرانی
40 بازدید
موضوع: علوم قرآنی

سخنرانی در صحن همایش دیدگاههای قرآنی آیت الله فاضل لنکرانی:

لینک خبر: http://hawzahnews.com/news/877867

کتاب مدخل التفسیر با نگاهی تخصصی نگاشته شده است. این کتاب می‌ تواند با تغییر زبان به زبان عمومی در دسترس عموم قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه حجت الاسلام محمدی فرد، امروزدر همایش ملی دیدگاه های علوم قرآنی مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، با اشاره به موضوع تحلیل روش شناسی کتاب مدخل التفسیر گفت: مبانی نظری در سطوح چون نظام معرفتی و  چارچوب نظری قابل بحث است.

این محقق اضافه کرد: کتاب مدخل التفسیر از حیث نظام معرفتی از انسجام مشخصی برخوردار است.

وی عنوان کرد: در این کتاب توجه خاصی به موضوعاتی چون حقیقت معجزه، قرائات، اصول تفسیر و عدم تحریف شده است. این موارد از مهمترین مسائلی است که شبهات زیادی در آن مطرح است و انتخاب این چهار عنوان هوشمندانه انتخاب شده و توانسته بسیاری از ابهامات را برطرف کند.

حجت الاسلام محمدی فرد با اشاره به تألیف کتاب مدخل التفسیر با نگاه به اندیشه های روز ادامه داد: در پنجاه سال گذشته مکتب ماتریالیستی مکتب رایجی در مقابله با دین بوده که مرحوم آیت الله فاضل‌لنکرانی به این مقوله توجه خوبی کرده اند و از جمله در ارتباط با عدم تحریف با اندیشه محدث نوری کاملا آشنایی دارد.

این پژوهشگر افزود: کتاب مدخل التفسیر با نگاهی تخصصی نگاشته شده است. این کتاب می‌ تواند با تغییر زبان به زبان عمومی در دسترس عموم قرار بگیرد؛ ایشان در موارد متعدد در پاسخ به شبهات اقناع روانی را در کنار اقناع معرفتی مورد توجه قرار داده اند.

وی اضافه کرد: تجربه چند ساله ما در روش شناسی آثار بزرگان نشان می‌ دهد که در لایه اول تولید دانش در حوزه اگر تکیه بر امثال این کتاب که نویسنده جامع علوم حوزوی هستند، صورت بگیرد می‌ توانیم با توجه به نظام معرفتی و روش شناسی بزرگان در عرصه پاسخگویی به شبهات قرآنی وارد شویم.